Spoločnosti Raben

Raben Group pôsobí v týchto krajinách: Česká republika, Estónsko, Holandsko, Nemecko, Litva, Lotyšško, Poľsko, Slovensko, Madarsko a Ukrajina. Skupina zahŕňa spoločnosti Raben a Fresh Logistics.

Naše zdroje zahŕňajú:

  • viac ako 8,000 skúsených zamestnancov
  • 1,000,000 metrov štvorcových rôznorodej skladovej plochy
  • niekoľko stanovísk v Európe
  • moderná IT infraštruktúra
  • sieť stálych vozidlových spojení doma a v zahraničí
  • k dispozícii cca 6,000 moderných dopravných prostriedkov
  • spoľahlivé postupy práce
  • certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 HACCP

Rýchly kontakt

Raben Logistics Slovakia s.r.o.
Areál Prologis DC5
Diaľničná cesta 2
90301 Senec, Slovenská Republika
Tel.: +421 249 110 622/623
Fax: +421 249 110 629
infosk@raben-group.com