Rekrutacja zewnętrzna

Jeżeli jesteście zainteresowani pracą w Grupie Raben, warto, abyście zapoznali się z niezbędnymi informacjami na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego. Dowiecie się, jakie wymagania stawiamy kandydatom ubiegającym się o nieobsadzone stanowiska oraz jak przebiegają kolejne etapy rekrutacji. Zapraszamy też do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

Kogo szukamy?

Do uczestniczenia w procesie rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy niezależnie od kierunku wykształcenia i doświadczenia, chcieliby pracować w międzynarodowej firmie logistycznej.

Szukamy osób, które w codziennej pracy chętnie podejmują działania, aby stać się przedsiębiorcą na stanowisku pracy i w pełni wykorzystują swoje możliwości. Kandydatów, którzy działając zgodnie z najwyższymi standardami i etyką biznesową, szybko reagują na zapytania Klientów i biorą odpowiedzialność za efekty swoich działań.

Z uwagi na dynamiczny charakter realizacji usług logistycznych, poszukujemy osób, dla których różnorodna praca i zmieniające się warunki stanowią źródło motywacji, którzy doceniają współpracę w zespole i umieją wytworzyć efekt synergii.

Etapy rekrutacji:

 • ETAP I
  Weryfikujemy nadesłane do działu personalnego aplikacje: pierwsza selekcja odbywa się na podstawie wymagań zawartych w ogłoszeniu. Na tym etapie decydujemy, kogo z kandydatów zaprosimy do uczestniczenia w spotkaniach rekrutacyjnych.
 • ETAP II
  Podczas tego etapu spotykamy się indywidualnie z wybranymi kandydatami. Rozmowę rekrutacyjną przeprowadza zazwyczaj Specjalista ds. Personalnych. W przypadku niektórych stanowisk stosujemy dodatkowo różnego rodzaju narzędzia i metody doboru (m.in.: case’y, testy, Assessment Center).
 • ETAP III
  Osoby, które pozytywnie przeszły przez dotychczasowy proces rekrutacyjny, zapraszamy do kolejnej tury spotkań. Na tym etapie prowadzą je Pracownicy działu, do którego kandydaci aplikują. W wyniku tych rozmów, wybranym osobom proponujemy zapoznanie się z charakterem ewentualnej, przyszłej pracy oraz z zespołem.
 • Oferty pracy
  Nasze oferty pracy znaleźć można w portalach internetowych oraz gazetach ogólnokrajowych i lokalnych. Ogłoszenia rekrutacyjne są też zamieszczone na stronie internetowej aktualne oferty pracy.
 • Pierwsze dni pracy
  Przyjmując nowego Pracownika do naszego zespołu, nie pozostawiamy go bez opieki merytorycznej. Od pierwszego dnia pracy jest on przygotowywany do przyjęcia nowej roli zawodowej w strukturze naszej organizacji poprzez uczestniczenie w programie adaptacyjnym (specjalnie opracowany zestaw szkoleń i prezentacji).

Szybki kontakt

Raben Polska sp. z o.o.
Zbożowa 1
62023 Robakowo k. Poznania, Poland
 
Łukasz Stulpa
Tel.: +48 61 89 88 861
lukasz.stulpa@raben-group.com