Kaupade ladustamine

Raben Group’il on kokku ligi 1 000 000 m2 moodsat A-klassi laopinda mitmesuguste säilitustingimustega, k.a:

 • eraldi tsoonid toidu- ja mittetoidukaupadele,
 • kontrollitava temperatuuriga (+14°C kuni +18°C) tsoonid,
 • eraldi tsoonid värsketele toodetele (temperatuuril +2°C kuni +6°C),
 • eraldi laoruumid ohtlikele kaupadele (ADR).

Laoruumid on varustatud:

 • mitmetasemeliste riiulisüsteemidega,
 • ladustatud kaupade arvutipõhise juhtimisega,
 • moodsa sisetranspordiga,
 • 24-tunnise turvateenistuse ja objektide monitooringuga.

Laoruumides pakutakse kaupade mahalaadimis- ja vastuvõtmisteenust ning ühtlasi ka kaupade kvaliteedi- ja kvantiteedikontrolli. Seda protsessi hõlbustab laotegevuse automatiseerimine, nt:

 • kaupade vastuvõtmisprotsessi jälgimine ja väljastamise kontrollimine,
 • raadiosagedustehnoloogia kasutamine,
 • võimalus märgistel olevate andmete identifitseerimiseks vastavalt EAN 13 ja EAN 128 normidele.

Kaupu valmistatakse saatmiseks ette mitmel viisil:

 • homogeensed alused,
 • segaalused,
 • pakid.

Value-added services rendered within the comprehensive service include:

 • kiletamine ja märgistamine (k.a mittestandardsed müügiartiklid),
 • ümberpakkimine,
 • reklaamtoodete ettevalmistus,
 • lisapakkimine,
 • lisatöötlemine.

Komplekssete logistikateenuste osutamisel on abiks ka professionaalne varude juhtimissüsteem, mis võimaldab järgmist:

 • juhtida aktiivselt laovarusid,
 • lasta müügile tooteid vastavalt FIFO, BBD, PROD või teistele eeskirjadele, mis kliendiga individuaalselt kokku on lepitud,
 • süsteemikontroll, nt. toodete aegumistähtaeg, toote partiinumbrid, kaubaaluste seerianumbrid, (toimingute käiku on võimalik jälgida ka pärast kaupade väljaviimist laost),
 • elektrooniliste andmete vahetamine klientidega (EDI lingid), tänu millele saab infot reaalaega üle kanda,
 • kaupade paigutamine alustele ja saadetiste ettevalmistus,
 • kliendi üksikasjalik teavitamine.

Lisaks jälgib laoruume professionaalne turvateenistus 24 h ööpäevas ning kasutusel on CCTV süsteem (videojälgimissüsteem).

Raben Group’i haruettevõtetes pakutavad teenused Tšehhi Vabariigis, Eestis, Hollandis, Saksamaal, Leedus, Lätis, Poolas, Slovakkias, Ungari ja Ukrainas.

Kiirkontakt

Raben Eesti OÜ
Pärnu mnt 388B
11612 Tallinn, Estonia
Tel.: + 372 6070 077
Faks: + 372 6070 087
estonia.info@raben-group.com